1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1783
założono Wyższe Greckokatolickie Seminarium Duchowne
1802
rozebrano Niski Zamek
1644
zbudowano cerkiew św. Paraskiewy Piątkowej z wieżą obronną
1846
zgodnie z projektem architekta Iwana Łewyckiego na pl. Stary Rynek zbudowano synagogę progresistów
1803
otworzono pierwszą lwowską cukiernię w pasażu Andriollego