1434
utworzono województwo ruskie ze stolicą we Lwowie
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
1707
do Lwowa przyjechał z wizytą car rosyjski Piotr І
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego
1377
założono jeden z najstarszych lwowskich szpitali – św. Ducha
2001
Papież Rzymski Jan Paweł II przybył z wizytą do Lwowa w ramach 94 podróży apostolskiej