1979
początek zabudowy Sychowskiej dzielnicy mieszkaniowej
1908
utworzono Muzeum Narodowe im. króla Jana III (obecnie – Muzeum Historyczne)
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1981
w byłym miejskim arsenale rozpocząło swoją działalność jedyne na Ukrainie Muzeum „Arsenał”
1802
rozebrano Niski Zamek
1846
zgodnie z projektem architekta Iwana Łewyckiego na pl. Stary Rynek zbudowano synagogę progresistów