2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
1661
założono Akademię Jezuicką – pierwowzór Uniwersytetu Lwowskiego
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1445
w systemie miejskich murów obronnych zakończono budowę wież
1434
utworzono województwo ruskie ze stolicą we Lwowie
1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela