1626
Ormianie przyjęli unię z Cerkwią Katolicką
1915
do Lwowa przybył z wizytą imperator Mikołaj II
1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1798
wzniesiono barokowy kościół Dominikanów pod wezwaniem Bożego Ciała
1776
w drukarni Pillerów wyszła drukiem pierwsza lwowska regularnie wydawana gazeta – "Gazette de Leopol"
1582
architekci Paweł Szczęśliwy i Piotr Życzliwy zbudowali synagogę Turej Zachaw, znaną również pod nazwą Złota Róża