1582
architekci Paweł Szczęśliwy i Piotr Życzliwy zbudowali synagogę Turej Zachaw, znaną również pod nazwą Złota Róża
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego
1894
na terenie parku Stryjskiego odbyła się Wystawa krajowa
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej
1430
do wschodniej ściany miejskiej dobudowano skład broni – "cekaus" (arsenał miejski)
1932
utwożono Ormiańskie Muzeum Archidiecezjalne