1580
Piotr Barbon na zamówienie kupca Konstantyna Korniakta zbudował kamienicę na pl. Rynek 6
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1443
pierwsza wzmianka na temat cerkwi Paraskewy Piątkowej
1430
do wschodniej ściany miejskiej dobudowano skład broni – "cekaus" (arsenał miejski)
1844
na przedmieściach m. Żółkwy zbudowano synagogę chasydzką (zachowana do dnia dzisiejszego)
1826
z iniciatywy Franciszka Ksawerego Mozarta założono we Lwowie Towarzystwo Muzyczne św. Cecyli