1661
założono Akademię Jezuicką – pierwowzór Uniwersytetu Lwowskiego
1445
w systemie miejskich murów obronnych zakończono budowę wież
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1918
strzelec Stefan Pańkowski wywiesił na maszcie lwowskiego ratusza flagę Ukrainy
1761
biskupi Afanasjusz i Lew Szeptyćcy ufundowali wzniesienie obecnego soboru św. Jerzego