1640
założono ormiański, cerkiewny bank hipoteczny "Mons Pius"
1418
wokół Lwowa zostaje wzniesiony drugi, zewnętrzny pierścień murów
1615
Andreas Bemer wybudował obok katedry łacińskiej kaplicę – grobowiec Boimów
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego
1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego