Daty z Historii Lwowa

1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela
1270
budowa śródmieścia Lwowa
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja
1340
lwowska wspólnota niemiecka założyła kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny Śnieżnej
1341
majster Jakub Skora odlałdzwon do cerkwi św. Jerzego (obecnie najstarszy lwowski dzwon)
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
1356
miastu Lwów i wszystkim jego mieszkańcom zostały nadane prawa magdeburskie
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego
1362
wzniesienie murowanego Wysokiego Zamku
1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1369
najstarszy znany wizerunek herbu Lwowa na pieczęci ławników miejskich
1377
założono jeden z najstarszych lwowskich szpitali – św. Ducha
1379
Lwów otrzymał "prawo składu"
1404
zakończono budowę katedry łacińskiej
1418
wokół Lwowa zostaje wzniesiony drugi, zewnętrzny pierścień murów
1430
do wschodniej ściany miejskiej dobudowano skład broni – "cekaus" (arsenał miejski)
1434
utworzono województwo ruskie ze stolicą we Lwowie
1443
pierwsza wzmianka na temat cerkwi Paraskewy Piątkowej
1445
w systemie miejskich murów obronnych zakończono budowę wież
1448
pierwsza wzmianka na temat klasztoru św. Onufrego
1527
wielki pożar gotyckiego Lwowa
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1556
wzniesienie Wieży Prochowej, która służyła miastu jako skład zapasów strategicznych
1574
Iwan Fedorow wydrukował we Lwowie pierwsze książki ukraińskie "Apostoła" oraz "Elementarz"
1578
architekt Piotr Barbon wybudował 65 metrową wieza przy Uspeńskiej cerkwi
1580
Piotr Barbon na zamówienie kupca Konstantyna Korniakta zbudował kamienicę na pl. Rynek 6
1582
we Lwowie wprowadzono kalendarz gregoriański
1582
architekci Paweł Szczęśliwy i Piotr Życzliwy zbudowali synagogę Turej Zachaw, znaną również pod nazwą Złota Róża
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1590
budowniczy Paweł Rzymianin i Andrzej Podlaski wznieśli malowniczą kaplicę Trzech Świętych w stylu renesansowym (św. Jana Złotoustego, św. Grzegorza, św. Wasyla)
1591
architekci Paweł Rzymianin, Wojciech Kapinos, Ambroży Przychylny rozpoczeli budowe murowanej cerkwi Uśpienia Świętej Bogorodżicy
1615
Andreas Bemer wybudował obok katedry łacińskiej kaplicę – grobowiec Boimów
1616
zbudowano kościół i klasztor Wszystkich Świętych zakonu Benedyktynek Łacińskich
1626
Ormianie przyjęli unię z Cerkwią Katolicką
1629
kupiec Roberto Bandinelli otrzymał przywileje królewskie na dostarczanie poczty ze Lwowa do miast europejskich
1630
zbudowano murowany kościół Bernardynów pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła
1640
założono ormiański, cerkiewny bank hipoteczny "Mons Pius"
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła
1644
zbudowano cerkiew św. Paraskiewy Piątkowej z wieżą obronną
1645
wybudowano skład broni i amunicji – "Arsenał Królewski"
1661
założono Akademię Jezuicką – pierwowzór Uniwersytetu Lwowskiego
1675
historyk Bartłomiej Zimorowicz napisał pracę "Leopolis Triplex" – pierwszą całościową historię Lwowa
1679
zapoczątkowano organizację corocznych jarmarków na placu. św. Jerzego
1702
wzniesiono murowany kościół św. Wojciecha
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1707
do Lwowa przyjechał z wizytą car rosyjski Piotr І
1718
wzniesiono kościół św. Antoniego
1736
wzniesiono kolumnę św. Jana z Dukli
1761
biskupi Afanasjusz i Lew Szeptyćcy ufundowali wzniesienie obecnego soboru św. Jerzego
1772
Lwów został zdobyty przez austriackiego generała Gadika
1773
ustanowienie obowiązkowego jednego dnia wolnego w tygodniu – niedzieli i 16 dni świątecznych w roku
1776
w drukarni Pillerów wyszła drukiem pierwsza lwowska regularnie wydawana gazeta – "Gazette de Leopol"
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej
1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1782
na Znesinni założono słynną fabrykę likierów Baczewskiego
1783
założono Wyższe Greckokatolickie Seminarium Duchowne
1784
zalożono Lwowski Uniwersytet, który liczył sobie 4 fakultety
1786
na miejscu dawnych pochówków założono cmentarz Łyczakowski
1793
Żorż Hofman prowadzi zajazd "Pod trzema hakami" – przyszły hotel Żorż, najstarszy z istniejących lwowskich hoteli
1798
wzniesiono barokowy kościół Dominikanów pod wezwaniem Bożego Ciała
1802
rozebrano Niski Zamek
1803
otworzono pierwszą lwowską cukiernię w pasażu Andriollego
1820
na terenie Pełczyńskiego stawu gen. Fresnel założył kąpielisko wojskowe i szkołę pływania
1826
z iniciatywy Franciszka Ksawerego Mozarta założono we Lwowie Towarzystwo Muzyczne św. Cecyli
1829
wzniesiono tak zwany "budynek z czterema fasadami", gdzie znajdowała się "Kawiarnia Wiedeńska"
1830
zgodnie z planami abp. Józefa Markla i Franciszka Treszera został wzniesiony budnek ratusza i wieża o wysokości 65 metrów
1839
początek zasklepiania rzeki Pełtwy
1842
graf Stanisław Skarbek funduje budowę miejskiego teatru (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej)
1844
na przedmieściach m. Żółkwy zbudowano synagogę chasydzką (zachowana do dnia dzisiejszego)
1846
zgodnie z projektem architekta Iwana Łewyckiego na pl. Stary Rynek zbudowano synagogę progresistów
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt
1864
architekci Wilhelm Szmidt i Sylwester Hawryszkiewicz wznieśli budynek Domu Narodowego
1865
do lewego boku kościoła Dominikanów dobudowano dzwonnicę
1870
przyjęto Status Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa
1889
budowniczy Wincenty Rawski zbudował według planów Gustawa Sachsa cerkiew prawosławną św. Grzegorza
1894
na terenie parku Stryjskiego odbyła się Wystawa krajowa
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1897
w pasażu Hausmana 8, w atelier fotograficznym M. Appela odbył się pierwszy we Lwowie "seans obrazów ruchomych"
1900
введено электрическое освещение улиц
1903
na ulicy Ropoporta odyło się uroczyste otwarcie i oddano do użytkowania nowy całkowicie wyposażony szpital
1904
zgodnie z projektami Władysława Sadłowskiego wybudowano Główną Stację Kolejową
1905
założono Muzeum Cerkiewne we Lwowie
1907
założono Narodową Galerię Obrazów m. Lwowa
1908
utworzono Muzeum Narodowe im. króla Jana III (obecnie – Muzeum Historyczne)
1911
wybudowano kościół św. Elizabety (obecnie cerkiew księżnej Olgi – św. Elizabety)
1913
otworzono Ukraińskie Muzeum Narodowe
1915
do Lwowa przybył z wizytą imperator Mikołaj II
1918
strzelec Stefan Pańkowski wywiesił na maszcie lwowskiego ratusza flagę Ukrainy
1921
na pl. Mickiewcza 8, architekt Ferdynand Kassler wybudował pierwszy wieżowiec we Lwowie
1928
zbudowano lotnisko cywilne w Sknylowie
1932
utwożono Ormiańskie Muzeum Archidiecezjalne
1969
drużyna piłkarska „Karpaty” zdobyła puchar ZSRR w piłce nożnej
1979
początek zabudowy Sychowskiej dzielnicy mieszkaniowej
1981
w byłym miejskim arsenale rozpocząło swoją działalność jedyne na Ukrainie Muzeum „Arsenał”
1992
odkrycie pomnika T. H. Szewczenki
1994
we Lwowie odbyło się I Forum Wydawców
1996
na lwowskich drogach pojawiły się pierwsze mikro autobusy marki „Peugeot” – rozpoczęła się era marszrutnych taxi
1998
historyczne centrum Lwowa wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO
2001
Papież Rzymski Jan Paweł II przybył z wizytą do Lwowa w ramach 94 podróży apostolskiej
2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
2005
w dzielnicy Łyczaków dokonano uroczystego otwarcia Memoriałowego Cmentarza Orląt Lwowskich
Kalendarz wydarzeń
Previous year   Previous month Listopad 2017 Next month   Next year
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Niedz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Dzisiaj: 2017-11-23


1842
graf Stanisław Skarbek funduje budowę miejskiego teatru (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej)
1773
ustanowienie obowiązkowego jednego dnia wolnego w tygodniu – niedzieli i 16 dni świątecznych w roku
1362
wzniesienie murowanego Wysokiego Zamku
1772
Lwów został zdobyty przez austriackiego generała Gadika
1793
Żorż Hofman prowadzi zajazd "Pod trzema hakami" – przyszły hotel Żorż, najstarszy z istniejących lwowskich hoteli
1798
wzniesiono barokowy kościół Dominikanów pod wezwaniem Bożego Ciała