Rekreacja1911
wybudowano kościół św. Elizabety (obecnie cerkiew księżnej Olgi – św. Elizabety)
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1844
na przedmieściach m. Żółkwy zbudowano synagogę chasydzką (zachowana do dnia dzisiejszego)
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła
1702
wzniesiono murowany kościół św. Wojciecha