Rekreacja1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1448
pierwsza wzmianka na temat klasztoru św. Onufrego
1908
utworzono Muzeum Narodowe im. króla Jana III (obecnie – Muzeum Historyczne)
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1582
we Lwowie wprowadzono kalendarz gregoriański
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła