Rekreacja1913
otworzono Ukraińskie Muzeum Narodowe
1830
zgodnie z planami abp. Józefa Markla i Franciszka Treszera został wzniesiony budnek ratusza i wieża o wysokości 65 metrów
1679
zapoczątkowano organizację corocznych jarmarków na placu. św. Jerzego
1736
wzniesiono kolumnę św. Jana z Dukli
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego