Rekreacja2005
w dzielnicy Łyczaków dokonano uroczystego otwarcia Memoriałowego Cmentarza Orląt Lwowskich
1644
zbudowano cerkiew św. Paraskiewy Piątkowej z wieżą obronną
1793
Żorż Hofman prowadzi zajazd "Pod trzema hakami" – przyszły hotel Żorż, najstarszy z istniejących lwowskich hoteli
1443
pierwsza wzmianka na temat cerkwi Paraskewy Piątkowej
1905
założono Muzeum Cerkiewne we Lwowie
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego