Rekreacja1340
lwowska wspólnota niemiecka założyła kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny Śnieżnej
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja
1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela
1992
odkrycie pomnika T. H. Szewczenki
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny