Rekreacja1582
we Lwowie wprowadzono kalendarz gregoriański
1556
wzniesienie Wieży Prochowej, która służyła miastu jako skład zapasów strategicznych
1996
na lwowskich drogach pojawiły się pierwsze mikro autobusy marki „Peugeot” – rozpoczęła się era marszrutnych taxi
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1864
architekci Wilhelm Szmidt i Sylwester Hawryszkiewicz wznieśli budynek Domu Narodowego
1377
założono jeden z najstarszych lwowskich szpitali – św. Ducha