Rekreacja1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła
1761
biskupi Afanasjusz i Lew Szeptyćcy ufundowali wzniesienie obecnego soboru św. Jerzego
1782
na Znesinni założono słynną fabrykę likierów Baczewskiego
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja