1615
Andreas Bemer wybudował obok katedry łacińskiej kaplicę – grobowiec Boimów
1580
Piotr Barbon na zamówienie kupca Konstantyna Korniakta zbudował kamienicę na pl. Rynek 6
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1527
wielki pożar gotyckiego Lwowa
1784
zalożono Lwowski Uniwersytet, który liczył sobie 4 fakultety
1894
na terenie parku Stryjskiego odbyła się Wystawa krajowa