1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1979
początek zabudowy Sychowskiej dzielnicy mieszkaniowej
1921
na pl. Mickiewcza 8, architekt Ferdynand Kassler wybudował pierwszy wieżowiec we Lwowie
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego
1905
założono Muzeum Cerkiewne we Lwowie