1377
założono jeden z najstarszych lwowskich szpitali – św. Ducha
1580
Piotr Barbon na zamówienie kupca Konstantyna Korniakta zbudował kamienicę na pl. Rynek 6
1904
zgodnie z projektami Władysława Sadłowskiego wybudowano Główną Stację Kolejową
1992
odkrycie pomnika T. H. Szewczenki
1829
wzniesiono tak zwany "budynek z czterema fasadami", gdzie znajdowała się "Kawiarnia Wiedeńska"
1870
przyjęto Status Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa