1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
1369
najstarszy znany wizerunek herbu Lwowa na pieczęci ławników miejskich
1981
w byłym miejskim arsenale rozpocząło swoją działalność jedyne na Ukrainie Muzeum „Arsenał”
1718
wzniesiono kościół św. Antoniego
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt
1921
na pl. Mickiewcza 8, architekt Ferdynand Kassler wybudował pierwszy wieżowiec we Lwowie