1979
początek zabudowy Sychowskiej dzielnicy mieszkaniowej
1842
graf Stanisław Skarbek funduje budowę miejskiego teatru (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej)
1921
na pl. Mickiewcza 8, architekt Ferdynand Kassler wybudował pierwszy wieżowiec we Lwowie
1905
założono Muzeum Cerkiewne we Lwowie
1781
wspólnota protestancka otrzymała pozwolenie na odprawianie swoich obrzędów religijnych w kościele św. Urszuli
1280
zbudowano pierwotną, drewnianą cerkiew i klasztor św. Jerzego