1418
wokół Lwowa zostaje wzniesiony drugi, zewnętrzny pierścień murów
2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt
1629
kupiec Roberto Bandinelli otrzymał przywileje królewskie na dostarczanie poczty ze Lwowa do miast europejskich
1661
założono Akademię Jezuicką – pierwowzór Uniwersytetu Lwowskiego
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny