1448
pierwsza wzmianka na temat klasztoru św. Onufrego
1430
do wschodniej ściany miejskiej dobudowano skład broni – "cekaus" (arsenał miejski)
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
1904
zgodnie z projektami Władysława Sadłowskiego wybudowano Główną Stację Kolejową
1615
Andreas Bemer wybudował obok katedry łacińskiej kaplicę – grobowiec Boimów
1527
wielki pożar gotyckiego Lwowa