2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1839
początek zasklepiania rzeki Pełtwy
1640
założono ormiański, cerkiewny bank hipoteczny "Mons Pius"
1661
założono Akademię Jezuicką – pierwowzór Uniwersytetu Lwowskiego
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej