1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1911
wybudowano kościół św. Elizabety (obecnie cerkiew księżnej Olgi – św. Elizabety)
1998
historyczne centrum Lwowa wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO
1340
lwowska wspólnota niemiecka założyła kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny Śnieżnej
1846
zgodnie z projektem architekta Iwana Łewyckiego na pl. Stary Rynek zbudowano synagogę progresistów
1820
na terenie Pełczyńskiego stawu gen. Fresnel założył kąpielisko wojskowe i szkołę pływania