1913
otworzono Ukraińskie Muzeum Narodowe
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1918
strzelec Stefan Pańkowski wywiesił na maszcie lwowskiego ratusza flagę Ukrainy
1377
założono jeden z najstarszych lwowskich szpitali – św. Ducha
1842
graf Stanisław Skarbek funduje budowę miejskiego teatru (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej)