sierpień 2016

Etnowyr

Dates: 24-28 August, 2016
Location: Open Air Museum of Folk Architecture and Rural Life (1, Chernecha Hora Street), Rynok (Market) Square, square in front of the Opera House
Musical traditions are also represented by the unique musical instruments. The number and variety of cultures and colors in Lviv streets is unforgettably impressive.
1736
wzniesiono kolumnę św. Jana z Dukli
1994
we Lwowie odbyło się I Forum Wydawców
1904
zgodnie z projektami Władysława Sadłowskiego wybudowano Główną Stację Kolejową
1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1776
w drukarni Pillerów wyszła drukiem pierwsza lwowska regularnie wydawana gazeta – "Gazette de Leopol"
1707
do Lwowa przyjechał z wizytą car rosyjski Piotr І