1578
architekt Piotr Barbon wybudował 65 metrową wieza przy Uspeńskiej cerkwi
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1913
otworzono Ukraińskie Muzeum Narodowe
1870
przyjęto Status Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa
1718
wzniesiono kościół św. Antoniego