1772
Lwów został zdobyty przez austriackiego generała Gadika
1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela
1915
do Lwowa przybył z wizytą imperator Mikołaj II
1981
w byłym miejskim arsenale rozpocząło swoją działalność jedyne na Ukrainie Muzeum „Arsenał”
1761
biskupi Afanasjusz i Lew Szeptyćcy ufundowali wzniesienie obecnego soboru św. Jerzego
1994
we Lwowie odbyło się I Forum Wydawców