1830
zgodnie z planami abp. Józefa Markla i Franciszka Treszera został wzniesiony budnek ratusza i wieża o wysokości 65 metrów
1260
zbudowano najstarszy z istniejących lwowskich kościołów – św. Jana Chrzciciela
1626
Ormianie przyjęli unię z Cerkwią Katolicką
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej
1908
utworzono Muzeum Narodowe im. króla Jana III (obecnie – Muzeum Historyczne)
1640
założono ormiański, cerkiewny bank hipoteczny "Mons Pius"