sierpień 2016

Etnowyr

Dates: 24-28 August, 2016
Location: Open Air Museum of Folk Architecture and Rural Life (1, Chernecha Hora Street), Rynok (Market) Square, square in front of the Opera House
Musical traditions are also represented by the unique musical instruments. The number and variety of cultures and colors in Lviv streets is unforgettably impressive.
1644
zbudowano cerkiew św. Paraskiewy Piątkowej z wieżą obronną
1645
wybudowano skład broni i amunicji – "Arsenał Królewski"
1782
na Znesinni założono słynną fabrykę likierów Baczewskiego
1998
historyczne centrum Lwowa wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO
1842
graf Stanisław Skarbek funduje budowę miejskiego teatru (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej)
1907
założono Narodową Galerię Obrazów m. Lwowa