1915
do Lwowa przybył z wizytą imperator Mikołaj II
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1679
zapoczątkowano organizację corocznych jarmarków na placu. św. Jerzego
1361
papież Urban wydał zgodę na założenie we Lwowie arcybiskupstwa łacińskiego
1434
utworzono województwo ruskie ze stolicą we Lwowie