1707
do Lwowa przyjechał z wizytą car rosyjski Piotr І
1702
wzniesiono murowany kościół św. Wojciecha
1615
Andreas Bemer wybudował obok katedry łacińskiej kaplicę – grobowiec Boimów
1905
założono Muzeum Cerkiewne we Lwowie
1645
wybudowano skład broni i amunicji – "Arsenał Królewski"
1793
Żorż Hofman prowadzi zajazd "Pod trzema hakami" – przyszły hotel Żorż, najstarszy z istniejących lwowskich hoteli