wrzesień 2016

LVIV COFFEE FESTIVAL

22.09-25.09.2016
Lwów posiadał od zawsze sławę miasta kawiarni. 22-25 wrzesńia 2016 kawową kulturę Lwowa będzię promować festiwal kawy. Podczas trwania festiwalu każda chętna osoba może zorganizować sobie turnee po kawiarniach Lwowa , które biorą udział w świątecznym konkursie i spróbować "festiwalowej” kawy.
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1644
zbudowano cerkiew św. Paraskiewy Piątkowej z wieżą obronną
1350
rozpoczęła się budowa katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
1994
we Lwowie odbyło się I Forum Wydawców
1527
wielki pożar gotyckiego Lwowa
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt