1928
zbudowano lotnisko cywilne w Sknylowie
1707
do Lwowa przyjechał z wizytą car rosyjski Piotr І
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1776
w drukarni Pillerów wyszła drukiem pierwsza lwowska regularnie wydawana gazeta – "Gazette de Leopol"
1900
введено электрическое освещение улиц