1903
na ulicy Ropoporta odyło się uroczyste otwarcie i oddano do użytkowania nowy całkowicie wyposażony szpital
1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1586
przy cerkwi Uspeńskiej założono bractwo Stauropigijskie
1894
na terenie parku Stryjskiego odbyła się Wystawa krajowa
1921
na pl. Mickiewcza 8, architekt Ferdynand Kassler wybudował pierwszy wieżowiec we Lwowie
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja