1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
1356
miastu Lwów i wszystkim jego mieszkańcom zostały nadane prawa magdeburskie
1582
architekci Paweł Szczęśliwy i Piotr Życzliwy zbudowali synagogę Turej Zachaw, znaną również pod nazwą Złota Róża
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt
1645
wybudowano skład broni i amunicji – "Arsenał Królewski"