1865
do lewego boku kościoła Dominikanów dobudowano dzwonnicę
1907
założono Narodową Galerię Obrazów m. Lwowa
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1829
wzniesiono tak zwany "budynek z czterema fasadami", gdzie znajdowała się "Kawiarnia Wiedeńska"
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1736
wzniesiono kolumnę św. Jana z Dukli