1702
wzniesiono murowany kościół św. Wojciecha
1641
wzniesiono kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Michała Archanioła
1870
przyjęto Status Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa
1363
Akop z Kafy i Panos z Gajsaru ufundowali budowę pierwotnej cerkwi ormiańskiej
1777
początek rozbiórki murów miejskich, bram krakowskiej i galicyjskiej
1645
wybudowano skład broni i amunicji – "Arsenał Królewski"