1362
wzniesienie murowanego Wysokiego Zamku
1895
zgodnie z projektami architekta Franca Sztatca młodszego z Kelna wybudowano kościół Karmelitanek Bosych
1404
zakończono budowę katedry łacińskiej
1913
otworzono Ukraińskie Muzeum Narodowe
1556
wzniesienie Wieży Prochowej, która służyła miastu jako skład zapasów strategicznych
1802
rozebrano Niski Zamek