sierpień 2016

Etnowyr

Dates: 24-28 August, 2016
Location: Open Air Museum of Folk Architecture and Rural Life (1, Chernecha Hora Street), Rynok (Market) Square, square in front of the Opera House
Musical traditions are also represented by the unique musical instruments. The number and variety of cultures and colors in Lviv streets is unforgettably impressive.
1820
na terenie Pełczyńskiego stawu gen. Fresnel założył kąpielisko wojskowe i szkołę pływania
1718
wzniesiono kościół św. Antoniego
1445
w systemie miejskich murów obronnych zakończono budowę wież
1590
budowniczy Paweł Rzymianin i Andrzej Podlaski wznieśli malowniczą kaplicę Trzech Świętych w stylu renesansowym (św. Jana Złotoustego, św. Grzegorza, św. Wasyla)
2003
Karekin II dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia świątyni Ormiańskiej Cerkwi Apostolskiej na Ukrainie – cerkwi Uśpienia Świętej Bogurodzicy
1847
na scenie teatru Skarbeka wystąpił sławny kopozytor Franciszek Liszt