1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1865
do lewego boku kościoła Dominikanów dobudowano dzwonnicę
1550
książę Konstantyn Ostrozki zakłada murowaną cerkiew i klasztor bazylianów pod wezwaniem św. Onufrego
1369
najstarszy znany wizerunek herbu Lwowa na pieczęci ławników miejskich
1379
Lwów otrzymał "prawo składu"
1736
wzniesiono kolumnę św. Jana z Dukli